Priser och regler för fiskekort


Priser
1 dygn: 80:-
3 dygn: 200:-
1 vecka: 350:-
Årskort: 700:-
Familjekort 800:-


Fiskekort kan köpas online eller på lokala serviceställen samt Grönlunds fiske Vilhelmina.


Regler
1. Fiskekortet gäller för ispimpel, kast-, flug- och metspö, drag efter båt. 1 st redskap per fiskare och båt, max 3 krokar. Trollingfiske är förbjudet.
2. Särskilt fiskekort krävs för Stensjön,Insjön, Satsån, Satsbäcken och Krokbäckstjärnarna inom Kultsjöns FVO. (Se info nedan).
3. Fiskekortet ska medföras och uppvisas på anfordran av fiskerättsägare eller tjänsteman.
4.Detta fiskekort gäller även för barn under 16 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren. Fiskekortet får ej överlåtas.
5. Minimått på fisk som får fångas: Öring 30cm. Röding 20cm.
6. Totalt fiskeförbud råder vid inbojade och på liknande sätt markerade områden i Kultsjöns FVO under hela året.
7. Fiske från båt är förbjudet i Fatmomakke från bojmarkering/fiskegräns nedanför gångbron och hela sträckan uppströms till landsvägsbron mellan Gikasjön och Kultsjön.
8. Tänk på att informera er om våra regler och förordningar innan ni börjar att fiska.


Saxnäs Ett dagsfiskekort med speciella regler:
Fr.o.m. 1 juli 2002 gäller särskilt dagsfiskekort för följande delar av Kultsjöns FVO: Stensjön,Insjön, Satsån, Satsbäcken och Krokbäckstjärnarna. Fiskekortet säljs på Saxnäsgården, Mimek och hos Inger Edin. Gäller endast under isfri tid.

Fiskeförbud råder i Satsån och dess mynning inom avbojat område under lekperioden fr.o.m. den 1 aug. t.o.m. den 30 sept.

Fiskeregler: Endast flug- och spinnfiske (ej mete). Max 3 fiskar/dygn och fiskare, minimimått öring/röding: 35 cm. Egen fångst är endast för egen konsumtion

Eventuella övriga regler står på fiskekortet eller fråga våra fiskekortsförsäljare.

Fiskekortspris: 100:-/dygn