Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) bildades 5 oktober 1988. Den förvaltas av föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde. Fastighetsägarna runt sjön upplåter vattnen för sportfiske, men äger även själva rätten till nätfiske m.m.

 

Fisket

Kultsjön erbjuder fiske efter röding, öring och lake. Området är vida känd för sin fina kvalitet av strömlekande fjällröding. Ett lättillgängligt fiskevatten i fjällmiljö som erbjuder skönhet och frihet, med all den respekt och vördnad som följer.

 

OBSERVERA!

All vattenverksamhet i Storbäcken, Svartbäcken, Ransarånoch Saxån inom F.V.O. är årligen förbjudet under tiden 20 aug.kl 06.00 t.o.m. 20 sept. kl 06.00. - Detta sker för att värna och skydda fisken under den känsliga lekperioden.

 

Utökad fiskebevakning i Kultsjöns FVO 2016

 

Tänk på minimimått av fisk och respektera det

öring 30 cm och röding 20 cm i Kultsjön

 

Se protokollet från årsstämman under följande länk:

http://kultsjonfvo.se/information/protokoll-arsstamma

 


 

Krokfiske blir tillåtet under lekförbud från i höst 2016.

Enligt årsstämmobeslut öppnas Kultsjön upp för krokfiske från i höst. Fortsatt fiskeförbud gäller dock inom avbojade områden och fredade vatten samt för hela Fatmomakkeviken under lekperioden.

Se ytterligare information under länkarna nedan..

http://kultsjonfvo.se/fiskekort-priser/fiskeforbud

http://kultsjonfvo.se/fiskekort-priser/reglemente


 

Inför det nya året vill vi påminna om att skaffa eller förnya ert fiskerättsbevis. Dessa är personliga och ett kvitto på er fiskrätt. Medföres vid fiske.

 

 Kultsjön vy 2015

 

Kultsjöns FVO bedriver sedan många år tillbaka en framgångsrik insats för fiskevårdande åtgärder och ett förbättrat fiske.

 

Kultsjön utvaldes av WWF till Västerbottens läns Svenska Pärla 2014!

Ett erkännande för fiskevårdsområdet att vi har lyckats med vårt mångåriga arbete. Det ger oss givetvis ökad lust och mod att ytterligare förbättra och rusta området inför framtiden.

 

Motiveringen till Västerbottens läns Svenska Pärla lyder:

"Kultsjöområdet är vida känt för sin fina kvalitet av strömlekande röding. Kultsjön erbjuder främst fiske efter röding och öring. Området är lättillgängligt och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas. Det bedrivs stora fiskevårdande åtgärder för att förbättra fisket i Kultsjön".

 

 

 Admin för hemsida och foto av bilder om inget annat anges: Kenneth Fjällström, Fatmomakke.