Välkommen till vår hemsida!   


 

Årsstämman för Kultsjöns FVO 2020

Planerad till den15 nov i Saxnäs om coronapandemin tillåter

Info om ev. ändringar kommer att lämnas här på hemsidan vid behov

 

ÅRSSTÄMMA KULTSJÖNS FVO

Söndag den 15 november kl. 10:00 Saxnäsgården, Saxnäs

Vi följer gällande Covid-19 rekommendationer

Sedvanliga årsmötesförhandlingar (ingen lunch i år)

VÄLKOMNA                            Styrelsen

 

FÖRENINGEN KULTSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Kultsjöns FVO bildades den 5 oktober 1988 och den förvaltas av Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde som företräder alla fastighetsägare runt Kultsjön med fiskerätt.

Fastighetsägarna med fiskerätt upplåter vattnen för sportfiske genom försäljning av fiskekort och äger själva även rätten till nätfiske m.m.  

FISKET

Kultsjön erbjuder sportfiske efter röding, öring och lake. Området är vida känd för sin fina kvalitet av strömlekande fjällröding. Det är ett lättillgängligt fiskevatten i fjällmiljö som erbjuder skönhet och frihet med all den respekt och vördnad som följer.

Trolling är ej tillåtet i Kultsjöns FVO - endast släpfiske och dragrodd.

Tänk på att informera er om våra regler och förordningar innan ni fiskar

Notera att all vattenverksamhet är förbjuden i tillrinnande vattendrag till Kultsjön under höstens lekperiod. Den unika stammen av strömlekande röding måste lämnas ifred under den känsliga fortplantningen.

Alla åtgärder är gjorda för att gynna fisken och fisket inför framtiden.

 

- Välkomna! -  


 

Köp våra fiskekort Online!  

(Tryck bara på den gröna rutan nedan och länka er vidare till köpsidan!)

 

 hemsidesknapp

  


 OBSERVERA VID FISKE!

Vår målsättning att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten i en ständig process av förbättrande åtgärder och andra viktiga insatser.

Hjälp oss i vårt viktiga arbete genom att följa våra regler och visa hänsyn till människor, djur och natur i vistelsen kring sjön. Inte minst när det gäller att hålla rent och snyggt. Efterlämnade fiskelinor och annat skräp kan orsaka stort elände för djurlivet och förfular området. Tänk på att våra fiskar ska skyddas under leken, värnas under livet och få ett värdig avslut genom ett säkert och ansvarsfullt fiske. Tack!

Tänk även på att följa dessa punkter 

All användning av främmande eller smittosamma ämnen som kan inverka negativt och skada den fina fiskepopulationen i Kultsjöns är givetvis förbjudet. Att locka till sig fiskar genom mäskning eller på annat sätt utfodra dem med främmande agn och beten är ej tillåtet. Olämplig föda kan orsaka skador, sjukdom, förstoppning m.m. Tänk även på den smittorisk båtar och redskap kan orsaka om de flyttas från vatten där sådan sjuka kan finnas.

Minimått: öring 30cm och röding 20cm i Kultsjön, samt att egen fångst endast är till för egen konsumtion.

Var uppmärksamma på att fastighetsägare med fiskerätt har rätt att fiska med nät. Näten ligger normalt sett vinkelrätt från land och är från dobb ca 30 meter långa. 

Det finns 10 st gapakojor/vindskydd efter Kultsjöns stränder som FVO upplåter er att andvända vid behov. Tänker ni elda så kom ihåg att ta med ved och att det sker under eget ansvar (brasved brukar finnas till försäljning i dalgången).

 

Håll snyggt och rent. Lämna platsen som ni vill finna den! 

 


Fastighetsägare med fiskerätt. Tänk på att fiskerättsbevis ska medföras vid fiske. De är personliga och kvitto på er fiskrätt. Behöver ni ett nytt? Kontakta kassaförvaltare Laila Gavelin (kostnad: 20kr st).


 

UPPGIFTER OM GDPR FINNS UNDER RUBRIKEN INFORMATION

 

 Admin för hemsida och foto av bilder om inget annat anges: Kenneth Fjällström, Fatmomakke.

Kultsjöns FVO avsäger sig ansvar för tryckfel och liknande felskrivningar på hemsidan.