Välkommen till vår hemsida!  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Årsstämman för Kultsjöns FVO 2020
Inställd tills vidare pga coronapandemin.
Styrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 


FÖRENINGEN KULTSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) bildades den 5 oktober 1988, och den förvaltas av Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde som företräder alla fastighetsägare runt Kultsjön med fiskerätt.

Fastighetsägarna med fiskerätt upplåter vattnen för sportfiske genom försäljning av fiskekort och äger själva även rätten till nätfiske m.m.  

FISKET

Kultsjön erbjuder sportfiske efter röding, öring och lake. Området är vida känd för sin fina kvalitet av strömlekande fjällröding. Ett lättillgängligt fiskevatten i fjällmiljö som erbjuder skönhet och frihet med all den respekt och vördnad som följer.

- Välkomna! -  


 

Köp våra fiskekort Online!  

(Tryck bara på den gröna rutan nedan och länka er vidare till köpsidan!)

 

 hemsidesknapp

  


 

OBSERVERA VID FISKE!

Vår målsättning att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten i en ständig process av förbättrande åtgärder och andra viktiga insatser.

Trolling är ej tillåtet i Kultsjön endast släpfiske eller dragrodd

Hjälp oss i vårt viktiga arbete genom att följa våra regler och visa hänsyn till människor, djur och natur i vistelsen kring sjön. Inte minst när det gäller att hålla rent och snyggt. Efterlämnade fiskelinor och annat skräp kan orsaka stort elände för djurlivet och förfular området. Tänk på att våra fiskar ska skyddas under leken, värnas under livet och få ett värdig avslut genom ett säkert och ansvarsfullt fiske. Tack!

Tänk även på att följa dessa punkter 

All användning av främmande eller smittosamma ämnen som kan inverka negativt och skada den fina fiskepopulationen i Kultsjöns är givetvis förbjudet. Att locka till sig fiskar genom mäskning eller på annat sätt utfodra dem med främmande agn och beten såsom boilies, romkorn, räkor, majs etc är ej tillåtet. Olämplig föda kan orsaka skador, sjukdom, förstoppning m.m. Tänk även på den smittorisk båtar och redskap kan orsaka om de flyttas från vatten där sådan sjuka kan finnas.

Minimått: öring 30cm och röding 20cm i Kultsjön, samt att egen fångst endast är till för egen konsumtion.

Det finns 10 st gapakojor/vindskydd efter Kultsjöns stränder som FVO upplåter er att andvända vid behov. Tänker ni elda så kom ihåg att ta med egen ved och att det sker under ansvar (brasved brukar finnas till försäljning i dalgången).

 

Håll snyggt och rent. Lämna platsen som ni vill finna den! 

 


Tänk på att fiskerättsbevis ska medföras vid fiske. De är personliga och kvitto på er fiskrätt. Behöver ni ett nytt? Kontakta kassaförvaltare Laila Gavelin (kostnad: 20kr st).


 

UPPGIFTER OM GDPR FINNS UNDER RUBRIKEN INFORMATION

 

 Admin för hemsida och foto av bilder om inget annat anges: Kenneth Fjällström, Fatmomakke.

Kultsjöns FVO avsäger sig ansvar för tryckfel och liknande felskrivningar på hemsidan.