Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) bildades den 5 oktober 1988 och förvaltas av föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde. Fastighetsägarna upplåter vattnen för sportfiske och äger själva rätt till nätfiske m.m.

 

Fisket

Kultsjön erbjuder fiske efter röding, öring och lake. Området är vida känd för sin fina kvalitet av strömlekande fjällröding. Ett lättillgängligt fiskevatten i fjällmiljö som erbjuder skönhet och frihet, med all den respekt och vördnad som följer.

Vår målsättning är att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten i en ständig process av förbättrande åtgärder och andra viktiga insatser.

Hjälp oss i vårt viktiga arbete genom att följa våra regler och visa hänsyn för människor, djur och natur i vistelsen kring sjön. Inte minst när det gäller att hålla rent och snyggt. Efterlämnade fiskelinor t.ex kan orsaka stort elände för djurlivet.

Tänk på att våra fiskar ska skyddas under leken, värnas under livet och få ett värdigt avslut genom ett säkert och ansvarsfullt fiske.

- Välkommen! -

 

Ta det försiktigt ute på isarna, nu när det fryser till!

 


 

 NYHET! - Köp våra fiskekort Online! 

(Tryck bara på den gröna rutan nedan och länka er vidare till köpsidan!)

 

 hemsidesknapp

 


 

Observera vid fiske!

Att locka till sig fiskar genom mäskning eller på annat sätt utfodra med boilies, romkorn, räkor, fiskrester etc i Kultsjön är ej tillåtet! Införande av främmande eller smittosamma ämnen som inverkar negativt och kan skada den fina fiskepopulationen i sjön är förbjudet!

Tänk även på den smittorisk båtar och redskap kan orsaka om ni flyttar dem från vattendrag där sådan sjuka kan finnas.

Minimått: öring 30cm och röding 20cm i Kultsjön, samt att egen fångst endast är till för egen konsumtion.

Det finns 10 st gapakojor/vindskydd efter Kultsjöns stränder som FVO upplåter er att andvända vid behov. Tänker ni elda så kom ihåg att ta med egen ved. (Det finns försäljning av brasved i dalgången). Håll snyggt och rent efter er. Lämna platsen som ni själva vill finna den!

 

Vi vill påminna om att skaffa eller förnya ert fiskerättsbevis för en kostnad av 20 kr styck och utkvitteras hos kassaförvaltare Laila Gavelin.  De är personliga och kvitto på er fiskrätt. Medföres vid fiske.

 

 Info om vattenståndet i Kultsjön m.fl. Se länk nedan: 

Vattenreglering, aktuellt vattenstånd.

 

Se årsstämmoprotokoll 2016 och 2017 via denna länk:

http://kultsjonfvo.se/information/protokoll-arsstamma

 

Kultsjön utvaldes av WWF till Västerbottens läns Svenska Pärla 2014!

Ett erkännande för fiskevårdsområdet att vi har lyckats med vårt mångåriga arbete. Det ger oss givetvis ökad lust och mod att ytterligare förbättra och rusta området inför framtiden.

Motiveringen till Västerbottens läns Svenska Pärla lyder:

"Kultsjöområdet är vida känt för sin fina kvalitet av strömlekande röding. Kultsjön erbjuder främst fiske efter röding och öring. Området är lättillgängligt och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas. Det bedrivs stora fiskevårdande åtgärder för att förbättra fisket i Kultsjön".

 

 

 Admin för hemsida och foto av bilder om inget annat anges: Kenneth Fjällström, Fatmomakke.