Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) bildades 5 oktober 1988. Den förvaltas av föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde. Fastighetsägarna runt sjön upplåter vattnen för sportfiske, men äger även själva rätten till nätfiske m.m.

Kultsjöns FVO målsättning är att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten i en ständig process av fiskebevarande åtgärder och andra viktiga insatser.

Fisket

Kultsjön erbjuder fiske efter röding, öring och lake. Området är vida känd för sin fina kvalitet av strömlekande fjällröding. Ett lättillgängligt fiskevatten i fjällmiljö som erbjuder skönhet och frihet, med all den respekt och vördnad som följer.

 

 NYHET! - Köp våra fiskekort Online! 

(Tryck bara på den gröna rutan nedan och länka er vidare till köpsidan!)

 

 hemsidesknapp


Ta det försiktigt ute på isen!

 

Observera vid fiske!

Att locka till sig fiskar genom mäskning eller på annat sätt utfodra med boilies, romkorn, räkor, fiskrester etc i Kultsjön är ej tillåtet! Införande av främmande eller smittosamma ämnen som inverkar negativt och kan skada den fina fiskepopulationen i sjön är förbjudet!

 

Utökad fisketillsyn i Kultsjöns FVO 2017, fler bevakare.

 

Tänk på minimåtten: öring 30cm och röding 20cm i Kultsjön, samt att egen fångst endast är till för egen konsumtion.

 

Kultsjön Klimpfjäll

 

Det finns 10 st gapakojor/vindskydd efter Kultsjöns stränder som FVO upplåter er att andvända vid behov. Tänker ni elda så kom då ihåg att ta med egen ved.(Det finns försäljning av brasved i dalgången). Håll snyggt och rent efter er. Lämna det som ni vill finna det!

 

 Info om vattenståndet i Kultsjön m.fl. Se länk nedan: 

Vattenreglering, aktuellt vattenstånd.

 

Vi vill påminna om att skaffa eller förnya ert fiskerättsbevis. Dessa är personliga och ett kvitto på er fiskrätt. Medföres vid fiske.

 

Kultsjöns FVO bedriver sedan många år tillbaka en pågående och framgångsrik insats för fiskevårdande åtgärder och ett förbättrat fiske.

 

Se årsstämmoprotokoll 2016 och 2017 via denna länk:

http://kultsjonfvo.se/information/protokoll-arsstamma

 

 

Kultsjön utvaldes av WWF till Västerbottens läns Svenska Pärla 2014!

Ett erkännande för fiskevårdsområdet att vi har lyckats med vårt mångåriga arbete. Det ger oss givetvis ökad lust och mod att ytterligare förbättra och rusta området inför framtiden.

 

Motiveringen till Västerbottens läns Svenska Pärla lyder:

"Kultsjöområdet är vida känt för sin fina kvalitet av strömlekande röding. Kultsjön erbjuder främst fiske efter röding och öring. Området är lättillgängligt och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas. Det bedrivs stora fiskevårdande åtgärder för att förbättra fisket i Kultsjön".

 

 

 Admin för hemsida och foto av bilder om inget annat anges: Kenneth Fjällström, Fatmomakke.