Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) bildades 5 oktober 1988. Den förvaltas av föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde. Fastighetsägarna runt sjön upplåter vattnen för sportfiske, men äger även själva rätten till nätfiske m.m.

Fisket

Kultsjön erbjuder fiske efter röding, öring och lake. Området är vida känd för sin fina kvalitet av strömlekande fjällröding. Ett lättillgängligt fiskevatten i fjällmiljö som erbjuder skönhet och frihet, med all den respekt och vördnad som följer.

 


 

Krokfiske tillåtet under lekförbudet 2016

Enligt årsstämmobeslut öppnas Kultsjön upp för krokfiske från i höst. Fortsatt fiskeförbud gäller dock inom avbojade områden och fredade vatten samt för hela Fatmomakkeviken under lekperioden.

Se ytterligare information nedan..

http://kultsjonfvo.se/fiskekort-priser/fiskeforbud

http://kultsjonfvo.se/fiskekort-priser/reglemente

 


 

OBSERVERA!

All vattenverksamhet i Storbäcken, Svartbäcken, Ransarån och Saxån inom F.V.O. är årligen förbjudet under tiden den 20 augusti kl 06.00 t.o.m den 20 september kl 06.00. Åtgärden sker för att skydda den strömlekande rödingens reproduktion under den känsliga leken.

 

 Fatmomakkeviken 2016Klimpfjäll 2016

Storbäcken 2016

 

- Utökad fiskebevakning i Kultsjöns FVO 2016 -

 

Tänk på minimåtten: öring 30cm och röding 20cm i Kultsjön, samt att egen fångst endast är till för egen konsumtion.

 

Inför det nya året vill vi påminna om att skaffa eller förnya ert fiskerättsbevis. Dessa är personliga och ett kvitto på er fiskrätt. Medföres vid fiske.

 

Kultsjöns FVO bedriver sedan många år tillbaka en framgångsrik insats för fiskevårdande åtgärder och ett förbättrat fiske.

 

Se protokollet från årsstämman under följande länk:

http://kultsjonfvo.se/information/protokoll-arsstamma

 

Kultsjön utvaldes av WWF till Västerbottens läns Svenska Pärla 2014!

Ett erkännande för fiskevårdsområdet att vi har lyckats med vårt mångåriga arbete. Det ger oss givetvis ökad lust och mod att ytterligare förbättra och rusta området inför framtiden.

 

Motiveringen till Västerbottens läns Svenska Pärla lyder:

"Kultsjöområdet är vida känt för sin fina kvalitet av strömlekande röding. Kultsjön erbjuder främst fiske efter röding och öring. Området är lättillgängligt och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas. Det bedrivs stora fiskevårdande åtgärder för att förbättra fisket i Kultsjön".

 

 

 Admin för hemsida och foto av bilder om inget annat anges: Kenneth Fjällström, Fatmomakke.