Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) bildades den 5 oktober 1988 och förvaltas av föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde. Fastighetsägarna upplåter vattnen för sportfiske och äger själva rätt till nätfiske m.m.

 

Observera!

 

Fiskeförbud med fasta redskap inträder fr o m söndagen den 20 augusti kl 06:00 t o m onsdagen den 20 september kl 06:00 

 

Krok-/sportfiske är tillåtet i Kultsjön under denna tid, men totalt fiskeförbud råder innanför avbojade områden. Se karta nedan.

 

Förbjuden vattenverksamhet - Lekfiskperioden!

För att skydda den unika strömlekande rödingen och dess fortplantning är all vattenverksamhet förbjuden i tillrinnande vattendrag runt Kultsjön f.o.m 20 augusti t.o.m årets slut.

Ransarån uppströms Kultsjön till landsvägsbron samt Saxån upp till kronlinan öppnas dock upp som vanligt för fiske den 20 september kl 06:00 men ni uppmanas att visa största försiktighet och hänsyn.

Vi värnar fisken och att lekplatserna med romläggning lämnas ifred under denna tid. - Var vänlig respektera detta.

 

Fatmomakkeviken 2016

 Klimpfjäll 2016

Storbäcken 2016

Fisket

Kultsjön erbjuder fiske efter röding, öring och lake. Området är vida känd för sin fina kvalitet av strömlekande fjällröding. Ett lättillgängligt fiskevatten i fjällmiljö som erbjuder skönhet och frihet, med all den respekt och vördnad som följer.

Vår målsättning är att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten i en ständig process av förbättrande åtgärder och andra viktiga insatser.

Hjälp oss i vårt viktiga arbete genom att följa våra regler och visa hänsyn för människor, djur och natur i vistelsen kring sjön. Inte minst när det gäller att hålla rent och snyggt. Efterlämnade fiskelinor t.ex kan orsaka stort elände för djurlivet.

Våra fiskar ska skyddas under leken, värnas under livet och få ett värdigt avslut genom ett säkert och ansvarsfullt fiske.

 

 NYHET! - Köp våra fiskekort Online! 

(Tryck bara på den gröna rutan nedan och länka er vidare till köpsidan!)

 

 hemsidesknapp

 

Observera vid fiske!

Att locka till sig fiskar genom mäskning eller på annat sätt utfodra med boilies, romkorn, räkor, fiskrester etc i Kultsjön är ej tillåtet! Införande av främmande eller smittosamma ämnen som inverkar negativt och kan skada den fina fiskepopulationen i sjön är förbjudet!

 

Utökad fisketillsyn i Kultsjöns FVO 2017. Fler bevakare.

 

Tänk på minimåtten: öring 30cm och röding 20cm i Kultsjön, samt att egen fångst endast är till för egen konsumtion.

 

Vi vill påminna om att skaffa eller förnya ert fiskerättsbevis för en kostnad av 20 kr styck och utkvitteras hos kassaförvaltare Laila Gavelin.  De är personliga och kvitto på er fiskrätt. Medföres vid fiske.

 

Det finns 10 st gapakojor/vindskydd efter Kultsjöns stränder som FVO upplåter er att andvända vid behov. Tänker ni elda så kom ihåg att ta med egen ved. (Det finns försäljning av brasved i dalgången). Håll snyggt och rent efter er. Lämna platsen som ni själva vill finna den!

 

 Info om vattenståndet i Kultsjön m.fl. Se länk nedan: 

Vattenreglering, aktuellt vattenstånd.

 

 

 

Se årsstämmoprotokoll 2016 och 2017 via denna länk:

http://kultsjonfvo.se/information/protokoll-arsstamma

 

 

Kultsjön utvaldes av WWF till Västerbottens läns Svenska Pärla 2014!

Ett erkännande för fiskevårdsområdet att vi har lyckats med vårt mångåriga arbete. Det ger oss givetvis ökad lust och mod att ytterligare förbättra och rusta området inför framtiden.

 

Motiveringen till Västerbottens läns Svenska Pärla lyder:

"Kultsjöområdet är vida känt för sin fina kvalitet av strömlekande röding. Kultsjön erbjuder främst fiske efter röding och öring. Området är lättillgängligt och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas. Det bedrivs stora fiskevårdande åtgärder för att förbättra fisket i Kultsjön".

 

 

 Admin för hemsida och foto av bilder om inget annat anges: Kenneth Fjällström, Fatmomakke.