- VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA! -  

 


FÖRENINGEN KULTSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) bildades den 5 oktober 1988, och den förvaltas av Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde som företräder alla fastighetsägare runt Kultsjön med fiskerätt.

Fastighetsägarna med fiskerätt upplåter vattnen för sportfiske genom försäljning av fiskekort och äger själva även rätten till nätfiske m.m.

 

Nu börjar snart den unika strömlekande rödingens fortplantning i våra tillrinnande vattendrag igen. Respektera detta och lämna fiskarna och deras lekplatser ifred under hösten. Inga vattenanktiviteter eller andra störningar är tillåtna i dessa vatten. Det gäller fiskarnas framtid.

Tack för er förståelse! Styrelsen. 


 

Den 20 augusti 2019 börjar årets skyddsperiod för vår unika strömlekande röding. Något som innebär både begränsningar och förbud under hösten. Allt för att respektera, värna och förbättra fiskens möjligheter att få fortplanta och föröka sig framöver

Alla tillrinnande vattendrag med utlopp i Kultsjön samt Satsån i Insjön/Stensjön. är fredade från all aktivitet. Fiske med fasta redskap är förbjudna under tiden från och med 20 augusti till och med 20 september 

Sportfiske eller krokfiske är tillåtet utanför dessa skyddsområden under hela tidsperioden från och med 20 augusti till och med 20 september (med undantag för Ransarån med slutdatum den 15 oktober) . Tänk på att värna lekfisken och låt eventuellt infångade rom- och mjölkestinna fiskar få återgå till vidare lek.

Se större avbojningsområden på kartbilderna nedan:

 

Fatmomakkeviken 2016

Klimpfjäll 2016

Storbäcken 2016

 

 

FISKET

Kultsjön erbjuder fiske efter röding, öring och lake. Området är vida känd för sin fina kvalitet av strömlekande fjällröding. Ett lättillgängligt fiskevatten i fjällmiljö som erbjuder skönhet och frihet med all den respekt och vördnad som följer.

- VÄLKOMNA! -  


 

Köp våra fiskekort Online!  

(Tryck bara på den gröna rutan nedan och länka er vidare till köpsidan!)

 

 hemsidesknapp

 


 


 

OBSERVERA VID FISKE!

Vår målsättning att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten i en ständig process av förbättrande åtgärder och andra viktiga insatser.

Hjälp oss i vårt viktiga arbete gegom att följa våra regler och visa hänsyn till människor, djur och natur i vistelsen kring sjön. Inte minst när det gäller att hålla rent och snyggt. Efterlämnade fiskelinor och annat skräp kan orsaka stort elände för djurlivet och förfular området.

Tänk på att våra fiskar ska skyddas under leken, värnas under livet och få ett värdig avslut genom ett säkert och ansvarsfullt fiske. Tack!

Tänk även på att följa dessa punkter 

Införande av främmande eller smittosamma ämnen som kan inverka negativt och skada den fina fiskepopulationen i sjön är förbjudet!

Att locka till sig fiskar genom mäskning eller på annat sätt utfodra dem med boilies, romkorn, räkor etc i Kultsjön är ej tillåtet! Tänk även på den smittorisk båtar och annan redskap kan orsaka om de flyttats från vattendrag där sådan sjuka kan finnas.

Minimått: öring 30cm och röding 20cm i Kultsjön, samt att egen fångst endast är till för egen konsumtion.

Det finns 10 st gapakojor/vindskydd efter Kultsjöns stränder som FVO upplåter er att andvända vid behov. Tänker ni elda så kom ihåg att ta med egen ved och att det sker under ansvar (brasved brukar finnas till försäljning i dalgången).

 

Håll snyggt och rent. Lämna platsen som ni vill finna den!

 


Tänk på att fiskerättsbevis ska medföras vid fiske. De är personliga och kvitto på er fiskrätt. Behöver ni ett nytt? Kontakta kassaförvaltare Laila Gavelin (kostnad: 20kr st).


 

UPPGIFTER OM GDPR FINNS UNDER RUBRIKEN INFORMATION

 

 Admin för hemsida och foto av bilder om inget annat anges: Kenneth Fjällström, Fatmomakke.

Kultsjöns FVO avsäger sig ansvar för tryckfel och liknande felskrivningar på hemsidan.