Fiskebevakare

Bevakningsorganisationen kommer att bedriva den bevakning som krävs för god tillsyn. Olovligt eller olaga fiske som strider mot FVO's bestämmelser skall genast anmälas till tillsyningsman. Information till ordförande och styrelseledamot i byn skall snaras ske av tillsyningsmannen om vilka åtgärder som vidtagits.

 

Bevakningsstyrkan består av följande personer:

 

Isak Eliasson, Saxnäs
076-805 06 47
Ivan Larsson, Stornäs 070-359 22 61
Jerry Svakko, Klimpfjäll 072-224 24 65
Johannes Kanon, Saxnäs 076-822 33 81
Jörgen Fjällström, Fatmomakke 070-256 91 25
Kevin Jonsson, Klimpfjäll +4792020942
Kjell Dahlberg, Storvall 070-597 39 13
   
Morgan Oskarsson, Saxnäs 070-629 85 64
   
Tony Hermansson, Stornäs 070-240 52 21