Kultsjöns FVO upplåter 10 st gapakojor/vindskydd längs Kultsjöns stränder till besökare att nyttja.
Ta med egen brasved och städa efter Er – Lämna platsen som Ni själv vill finna den.