Varningar 

Att färdas efter våra fiskevatten sker på egen risk, med respekt för människor, djur och natur. Lämna gärna ett färdmeddelande till någon innan ni åker iväg på en fisketur.

Mobiltäckningen i området är normalt sett ganska bra, men förlita er inte på denna service.

Sommartid bör man se upp för de grynnor och skär som finns dolda under vattenytan samt att djupet ner till dessa varierar beroende på hur mycket vatten det finns i sjön. Tänk även på att använda flytväst i båten och andra säkerhetsbefrämjande åtgärder.

Vintertid bör man se upp med isarna. Inte minst eftersom Kultsjön är reglerad och strömmande vatten kan ändra isläget drastiskt på några få dagar. Se gärna på vår karta som visar upp några särskilt utsatta områden i sjön.

Bygg ej heller upp vindskydd av snö och is som ni lämnar kvar efter er. Det kan bli till stor fara för alla som färdas på isen om de krockar in i dessa sedan. De fryser snabbt ihop till isbarriärer.

Vi varnar även för det avspärrade området vid tunnelinloppet i Kultsjöluspen som leder vattnet ner till kraftverket i Stalon. Det kan uppstå starka och förrädiska strömmar där under hela året.