Fiskekort, priser

 1 dygn:       80:-   
 3 dygn:     200:-
 1 vecka:     350:-
 Årskort:     700:-
 Familjekort     800:-
 

Kultsjöns fvo informerar

Fiskekort

1. Kortet gäller för ispimpel, kast-, flug- och metspö, drag efter båt. 1 st redskap per fiskare och båt, max 3 krokar. Trollingfiske är förbjudet.

2. Särskilt fiskekort för Insjön, Satsån, Satsbäcken och Krokbäckstjärnarna inom Kultsjöns FVO. (Se info nedan).

3. Kortet ska medföras och uppvisas på anfordran av fiskerättsägare eller tjänsteman.

4.Detta kort gäller även för barn under 16 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren. Kortet får ej överlåtas.

5. Minimiått på fisk som får fångas: Öring 30cm. Röding 20cm.

6 Totalt fiskeförbud råder inom avbojade områden i Kultsjöns FVO hela året.

7 Fiske från båt är förbjudet i Fatmomakke från bojmarkering/fiskegräns nedan gångbron och hela sträckan uppströms till landsvägsbron mellan Gikasjön och Kultsjön.

 

Speciella regler:

Fr.o.m. 1 juli 2002 gäller särskilt dagsfiskekort för följande delar av Kultsjöns FVO: Stensjön, Satsån, Satsbäcken och Krokbäckstjärnarna. Fiskekortet säljs på Saxnäs Lanthandel AB, Saxnäsgården, Kultsjögården Fiskecentrum AB och hos Inger Edin. Gäller endast under isfri tid.

 

Fiskeförbud råder i Satsån och dess mynning inom avbojat område under lekperioden fr.o.m. den 1 aug. t.o.m. den 20 sept.

 

Fiskeregler: Endast flug- och spinnfiske (ej mete). Max 3 fiskar/dygn och fiskare, minimimått öring/röding: 35 cm. Egen fångst är endast för egen konsumtion

 

Eventuella övriga regler står på fiskekortet eller fråga våra fiskekortsförsäljare.

 

 Fiskekortspris: 100:-/dygn