Fiskekort, priser

 1 dygn:       80:-   
 3 dygn:     200:-
 1 vecka:     350:-
 Årskort:     700:-
 Familjekort     800:-
 

Kultsjöns fvo informerar

Fiskekort

1. Fiskekortet gäller för ispimpel, kast-, flug- och metspö, drag efter båt. 1 st redskap per fiskare och båt, max 3 krokar. Trollingfiske är förbjudet.

2. Särskilt fiskekort krävs för Stensjön,Insjön, Satsån, Satsbäcken och Krokbäckstjärnarna inom Kultsjöns FVO. (Se info nedan).

3. Fiskekortet ska medföras och uppvisas på anfordran av fiskerättsägare eller tjänsteman.

4.Detta fiskekort gäller även för barn under 16 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren. Fiskekortet får ej överlåtas.

5. Minimått på fisk som får fångas: Öring 30cm. Röding 20cm.

6. Totalt fiskeförbud råder vid inbojade och på liknande sätt markerade områden i Kultsjöns FVO under hela året.

7. Fiske från båt är förbjudet i Fatmomakke från bojmarkering/fiskegräns nedanför gångbron och hela sträckan uppströms till landsvägsbron mellan Gikasjön och Kultsjön.

8. Tänk på att informera er om våra regler och förordningar innan ni börjar att fiska.

 

Saxnäs   Ett dagsfiskekort med speciella regler:

Fr.o.m. 1 juli 2002 gäller särskilt dagsfiskekort för följande delar av Kultsjöns FVO: Stensjön,Insjön, Satsån, Satsbäcken och Krokbäckstjärnarna. Fiskekortet säljs på Saxnäs Lanthandel AB, Saxnäsgården, Kultsjögården Fiskecentrum AB och hos Inger Edin. Gäller endast under isfri tid.

 

Fiskeförbud råder i Satsån och dess mynning inom avbojat område under lekperioden fr.o.m. den 1 aug. t.o.m. den 20 sept.

 

Fiskeregler: Endast flug- och spinnfiske (ej mete). Max 3 fiskar/dygn och fiskare, minimimått öring/röding: 35 cm. Egen fångst är endast för egen konsumtion

 

Eventuella övriga regler står på fiskekortet eller fråga våra fiskekortsförsäljare.

 

 Fiskekortspris: 100:-/dygn

 

 

Kartor och info om förbud, avbojningar m.m.

 

Begränsad rätt till fiske i Kultsjön och förbud att fiska och utföra annan vattenerksamhet i strömmande vattendrag och utlopp under leken:

 

Fr.o.m den 1 aug. samt 20 aug. t.o.m. den 20 sept. 

Ransarån, förbud ända fram till den 15 okt.

 

Fatmomakkeviken 2016

 

 

Klimpfjäll avbojning 2016 bFiskeförbud 50 m uppströms och 100 m nedströms alla grunddammar samt andra inbojade områden i sjön hela året (varav några avbildade nedan).

 

 

Grunddam Saxnäs 2020

 

 Grunddammen vid östra infarten till Saxnäs

 

 

Storbäcken 2016

 

 

Storbäckens utlopp i Kultsjön