Kultsjöns FVO - Fiskebevarande åtgärder

Målsättningen är att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten genom en ständig process av fiskebevarande åtgärder och andra viktiga insatser där våra fiskar ska skyddas under leken, värnas under livet och få ett värdigt avslut genom ett säkert och ansvarsfullt fiske.

En av grundstenarna för att lyckas vidmakthålla och förbättra situationen i området är att alla håller rent och snyggt efter sig. Att man plockar med sig skräp som man hittar etc. Det är viktigt att få bort skrot som dessutom hotar djur att få lida plågdöden såsom plastringar för ölburkar, fiskelinor m.m.

Lekfiskets värn och skydd

För att skydda rödingen under lekperioden förbjuder Kultsjöns FVO all vattenverksamhet i Storbäcken, Svartbäcken, Ransarån och Saxån årligen under tiden från 20 augusti till 20 september. Överträdelser beivras! 

Den viktigaste fiskebevarande åtgärden från Kultsjöns FVO sida är att freda fiskens fortplanting som absolut inte får störas eftersom det är grundstenen för den framtida fiskesstammens överlevnad och välstånd.

Inriktningen är att se till att inget får störa eller förstöra fisken eller dess lekplatser under denna tid. Att de får vara i fred och att deras grus- och sandbanker fyllda med rom och mjölke inte tillåts trampas eller sparkas sönder och därmed spolas bort med strömmen. Endast ett fåtal procent av rommen blir vuxna fiskar normalt sett och får inte bli färre för att någon av okunskap eller illvilja väljer att beträda dessa fredade områden.

 

Undvika smitta och sjukdom

Mäskning (mata, utfodra) fisk i Kultsjön är förbjudet, liksom införandet av främmande eller smittosamma ämnen som kan inverka negativt på den fina fiskepopulationen i sjön.

Måsmask

Kultsjöns FVO vill stävja risken för måsmask i området. Därför förordar vi att ni gräver ner eller på annat sätt destruerar allt fiskrens och inte lämnar kvar det i naturen. Måsmasken bildas nämligen i symbios med måsarna och vi vill stoppa detta kretslopp från att utvecklas vidare. Tack!

Mink och Mås

Vi uppmanar alla med jakträtt att minska mink och måspopulationen i området. Nedan har vi lämnat förslag på en lämplig måsfälla. Titta gärna in på originaladressen.

http://svenskjakt.se/globalassets/documents/svensk-jakt/bygg-ett-krakbas.pdf

  bygg-ett-krakbas Page 1

bygg-ett-krakbas Page 2

KF 1429 Oct. 02 17.58

 

 

KF 1428 Oct. 02 17.58

 

 Kontrolllräkning 2017 påverkades tyvärr negativt av högt vattenflöde.

 

 Storbäcken statistik 2016

 

 Kontrolllräkning 2016 påverkades tyvärr negativt av högt vattenflöde.

 

Lekröding Storbäcken 2015

Kontrollräkning 2015 avbröts pga häftigt regn i mitten av månaden.

 

Lekfisk Storbcken 2014

Kontrollräkning 2014 av lekfisk i Storbäcken visade sig bli mycket bra!

 

Strömlekande Kultsjöröding. (Lägg märke till honan under hanfisken).

Lekfisk Kultsjöröding Foto Kenneth Fjällström

Foto: Kenneth Fjällström